Keywords:  a new start of the beginning with nothing discloses how the
                       simple principle of a "unified two-oneness" is the exclusive
                       building block of Nature and its process of creation.
                       
This is also disclosing fundamental differences between
                        "static" mathematics as developed by human beings which 
                       is opposed to the "dynamic" math of Nature. When the
                       logistic order of its logic is respected as well, this restores
                       the hitherto broken relation between the first two
                       oerdimensions, presenting "Synchro- Super-Symmetry" as
                       foundation of 
the "All Unifying Theory of Nature - AuTheoN ".

                      This is leading to the disclosure of the third oerdimension and the
                      cycle of the process "of creation of some thing out of nothing",
                      identifying eight "oc
toquants" of elementary mass, massless matter,
                      dark-matter and combinations... 

                       

 Samenvatting

Een nieuwe start met niets onthult dat het process van de schepping veel eenvoudiger is dan wat de mens inmiddels bedacht heeft: het basisprincipe van de Natuur toont een t twee-eenheid vcan twee en niet meer dan twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, ook al staan ze altijd in een perfecte tegenstelling tot elkaar.
Dit zelfde principe toont ook
 dat er fundamentele verschillen zijn tussen "statische wiskunde" ontwikkeld door mensen en "dynamische wiskunde van de natuur", die bovendien veel eenvoudiger blijkt te zijn. Maar als dit niet geaccepteerd en gerespecteerd wordt dan geeft "dat wat de mens zelf bedacht heeft" geen toegang tot de ontstaans-geschiedenis van de meest elementaire massa of materie etc.etc." en blijft het 
"proces van de scheppingnog steeds onbekend of wo
rdt gebaseerd op de ongeloof-   waardige theorie van de Big Bang. Maar de "nieuwe start met niets" moet niet alleen de logica van alles wat de natuur laat zien respecteren, maar ook haar logistieke volgorde. omdat het principe van een onlosmakelijke "twee-eenheid " altijd moet voldoen aan de oervoorwaarden: 
               
 +  er altijd twee -en niet meer dan twee- mogelijkheden, karakteristieken,
                   
 dimensies, identiteiten, entiteiten enz. enz., 
                 +  de ene kan niet bestaan zonder de ander,
                 +  maar ze staan altijd in perfecte tegenstelling tot elkaar

Stap voor stap wordt duidelijk dat de eerste oerdimensie Ð1 onlosmakelijk is verbonden aan drie wiskundige bewerkingen, die elk onlosmakelijk verbonden zijn aan hun eigen " richting " in de ruimte, ook al blijkt er géén methode te zijn om een richting in de ruimte objectief te definiëren, dit heeft verrassende gevolgen...

Alleen wanneer de "logistieke ordening" van de natuur wordt gerespecteerd, dan kan de relatie tussen Ð1 en Ð2 als oerdimensie van dynamiek weer hersteld worden ook al wordt dan ook duidelijk dat verschillende alfa-woorden zoals "imaginair, complex en relativiteit" zoals gebruikt in de klassieke wis- en natuurkunde moeten worden gezuiverd. Dit bevestigt niet alleen de twee-eenheid van het Universum, maar ook toont zijn of haar

                                             " Synchro -super-symmetrie "

De toont ook aan dat de transformatie formule van Lorentz' "relativiteitstheorie" alleen betrekking heeft op massa en materie, dit maakt het mogelijk om de huidige omvang van "onze" Zwelbol=Xphere vast te stellen, evenals de tijdsduur sedert het moment van het begin en dat alles onderworpne is aan de

                   All UnifyingTheory of Nature - AuTheoN ©  

 

 

Biografische gegevens 

Na het afronden van de studei werktuigbouwkunde aan de Technische Univeriteit van Delft, met als specialisatie verbrandingsmotoren en hun transformatie van energie en automobiel techniek toonden verschillende stappen in mijn loopbaan aan dat iedere keer een nieuwe start met niets gemaakt moest worden. Hierbij bleken ingrijpende 
herstructureringen noodzakelijk waarbij de behoeften van de afnemers van kapitaal goederen als uitgangspunt werd genomen. Dit leidde tot verschillende innovaties in sterk uiteenlopende markten gewaardeerd met een sterke toename van winstcijfers, waarbij de positie van  licentienemer veranderen in licentiegever.
In de spaarzame vrije tijd maakte restauratie van mijn klassiek auto's langzamerhand duidelijk "dat dit eigenlijk een gevecht tegen de tijd was".
De ontdekking van 
de Chinese canon de "
I Ching” (het "Boek der Veranderingen"), toonde de omschrijving van Confucius "dat je het pas kan begrijpen als je een half leven ervaring hebt en ontdekt dat de rest van je leven te kort zal zijn om het toe te passen...

In korte tijd was mijn eigen "Tao van Ouh Dau Thos" geschreven om te ontdekken dat het vinden van bijpassende afbeeldingen maanden zou duren. Dit ervaringstraject stimuleerde mij om de sluimerende vraag te onderzoeken "hoe de schepping nu echt begonnen kon zijn en hoe waterstof als meest eenvoudige element in de Natuur ontstaan kon zijn"...
En -zoals ik in mijn loopbaan 
gewend was geraakt om een start met niets te maken- werd nu snel duidelijk dat de Chinezen oeroude kennis van het scheppingsproces gehad moeten hebben, ook al is veel  "verloren geraakt of gemaakt", immers de wiskunde die "door de Natuur gebruikt was, is en altijd zal worden" blijkt niet alleen véél eenvoudiger te zijn dan wat de mensen ervan gemaakt hebben", ook geeft de Natuur altijd antwoord op alle vragen die zich voordoen, ook al moet er vaak jaren gewacht worden, reden om jaartallen te vermelden aangeduid met CE van "Common Era" omdat het principieel onjuist is om " tijd " te koppelen aan een geloofsovertuiging of aan wereldlijke machtshebbers.